Üdv, megérkeztél!

Csapatunkban Neked is van helyed!

A Photel ügyfélkapcsolati és ügyfélszolgálati megoldásokat nyújtó dinamikusan fejlődő cég, mely szakterületén a vezető vállalatok egyike, Közép-Kelet Európa szívében, Budapesten és Szekszárdon működik. Csapatunk több, mint 10 éves nemzetközi tapasztalattal rendelkezik.

Aktuális állásajánlatok

1

Válaszd ki, melyik városban vállalnál állást!

2

Válassz a felsorolt pozíciók közül!

3

Kérlek töltsd ki a mezőket és küld be a jelentkezésed!

  Minta letöltése

ÁLLÁSKERESŐI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Photel cégcsoport Megbízóinak nyújt telesales, telemarketing, online marketing és ügyfélszolgálati szolgáltatásokat. Ha szeretne csapatunk tagja lenni, jelentkezzen hozzánk! Jelen tájékoztatóban ismertetjük Önnel, hogy a hozzánk beküldött önéletrajzát, motivációs levelét, további személyes adatait a kiválasztás során miért, miként és meddig kezeljük.

 

1.            Ki az adatkezelő?

A munkaerőfelvétellel (állásra jelentkezéssel) kapcsolatos személyes adatainak közös adatkezelője a Photel cégcsoporthoz tartozó alábbi vállalkozások (a továbbiakban: „Photel”, „mi” vagy „társaságaink”).

 

Az adatkezelők cégadatai és elérhetőségei:

Photel Zrt.

cégjegyzékszám:, Cg. 17-10-001242, székhely: 7100 Szekszárd, Alkotmány utca 17.

 

Photel Online Solutions Kft.

cégjegyzékszám: Cg.17-09-011598, székhely: 7100 Szekszárd, Arany János utca 3.

 

AC-Innovatiqua Kft.

cégjegyzékszám: Cg. 17-09-010875, székhely: 7100 Szekszárd, Arany János utca 3.

 

Customer Experience Zrt.

cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046976, székhely: 1094 Budapest, Berzenczey utca 9.

 

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

postai levelezési cím: 1094 Budapest, Berzenczey utca 9. e-mail

postafiók: adatkezeles_hr@photel.hu

 

2.            Munkaerő-felvételhez kapcsolódó adatkezeléseink

Munkaerő-felvételt érintően 3 féle adatkezelést folytatunk:

1./   meghirdetett állásokra jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés;

2./   aktív álláshirdetés nélkül (spontán) beküldött jelentkezéseket érintő adatkezelés (berepülő önéletrajz);

3./   álláskeresői adatbázisunk fenntartása során folytatott adatkezelés.

Mindhárom adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul. Önéletrajzának beküldésével, adatai webes jelentkezési felületünkön történő megadásával, illetve telefonos bediktálásával, valamint külső szolgáltató önéletrajz adatbázisába való regisztrálással (pl. https://www.profession.hu/ önéletrajz adatbázis) Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Photel felvegye Önnel a kapcsolatot és önéletrajzát, valamint a jelentkezés során rendelkezésre bocsátott egyéb személyes adatot megismerje, megvizsgálja valamely állás betöltése céljából. Amennyiben nincs az Ön számára alkalmas kiírt pályázatunk vagy nem Önt választottuk ki az adott munkakörre, erről tájékoztatjuk és lehetőséget adunk arra, hogy álláskeresői adatbázisunkba jelentkezzen. Amennyiben külön (pl. e-mailen, személyesen adatlapon) önkéntesen hozzájárul, felvesszük álláskeresői adatbázisunkba annak érdekében, hogy később állásajánlatokkal megkereshessük.

 

Alapelveink

§  Ön dönti el, hogy önéletrajzában milyen személyes adatokat oszt meg velünk.

§  Csak olyan adatok közlését várjuk Öntől, amely személyiségi jogát nem sérti és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszüntetése szempontjából lényeges.

§  Büntetlen előélet igazolását kizárólag indokolt esetben kérhetjük, így például ha jogszabály előírja (pl. biztosításközvetítői tevékenységhez kapcsolódó munkakör esetén a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 69/A. § 75.§/A, 369.§ rendelkezéseinek való megfelelés alapján, független közvetítői tevékenységhez kapcsolódó munkakör esetén a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 21.§ és 74.§ rendelkezéseinek való megfelelés alapján)

§  A felvételi folyamatban alkalmazott képesség- és alkalmassági vizsgálatot kivételesen végzünk, ha azt az adott munkakör megkívánja. Amennyiben képesség- és alkalmassági vizsgálatot alkalmazunk, annak eredményét Ön is jogosult megismerni.

§  Korábbi munkáltatójától kizárólag az ön előzetes kifejezett hozzájárulása alapján kérhetünk értékelést.

§  Olyan adatot rögzítünk Önről, amely képesítésére és az adott – és ha adatbázisunkba is kéri felvételét, akkor a jövőbeli – munkakörökre való alkalmasságának megítéléséhez szükséges.

§  Bármikor visszavonhatja jelentkezését, meggondolhatja magát, kérheti, hogy töröljük álláskeresői adatbázisunkból.

Az alábbiakban táblázatosan összefoglaljuk mely adatokat milyen célból, milyen jogalapon mennyi ideig kezeljük az álláskereséssel összefüggésben rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait.

 

ÁLLÁSHIRDETÉSRE

JELENTKEZÉS

JELENTKEZÉS HIRDETÉS NÉLKÜL (berepülő önéletrajzok)

ÁLLÁSKERESŐI ADATBÁZIS

Adatkezelés célja

betöltetlen munkakörökre a megfelelő munkavállalók kiválasztása, munkakör betöltése

annak megállapítsa, hogy a pályázat milyen célból érkezett és van-e annak megfelelő betölthető állás

későbbi álláslehetőség felajánlása céljára

Adatkezelés jogalapja

Ön önkéntes hozzájárulása

Hozzájárulása hiányában a jelentkező a kiválasztásban nem tud részt venni.

A munkakör betöltését követően próbaidő alatt abból a jogos érdekből tartjuk meg a ki nem választott pályázók adatait, hogy próbaidő alatti üresedés esetén ismételten kapcsolatba tudjunk lépni Önnel és felajánlhassuk a pozíció betöltését. Bármikor tiltakozhat ezen adatkezelés ellen. Tekintettel arra, hogy az adatait azért bocsátotta rendelkezésünkre, hogy az adott munkakörbe felvételt nyerjen és arra, hogy adatai törlését bármikor kérheti, az adatkezelés arányban áll az Ön személyes adatainak védelmével, az Ön jogait nem csorbítja.

Hozzájárulás megadásának formája

Az önéletrajz, motivációs levél, személyes adatai megküldése, további személyes adatoknak emailen, telefonon, személyesen vagy egyéb módon történő megadása, hozzáférhetővé tétele; valamint webes jelentkezés weboldalaink álláskeresői felületein.

Külön hozzájáruló nyilatkozat megtételével.

Kezelt személyes adatok köre

-     Jelentkezéshez szükséges adatok:

·    a jelentkezők neve, elérhetősége: telefonszám, e-mail cím (hogy azonosítani tudjuk és kapcsolatot tudjunk Önnel tartani);

·    a jelentkező iskolai végzettségre, képzettségre, korábbi értékesítési illetve ügyfélszolgálati területen szerzett tapasztalataira, nyelvtudására, vállalt munkaidőre (éjszakai munka, 4 óra, 8 óra) vonatkozó adatai (hogy meg tudjuk ítélni előzetesen alkalmas lehet-e a munkakör szerinti feladat betöltésére);

-     Sor kerülhet továbbá az alábbi adatok kezelésére:

·    fizetési igény,

·    jelentkezéshez fűzött megjegyzésben szereplő további adatok,

·    a jelentkező által beküldött önéletrajz, az abban szereplő valamennyi adat, információ (ide értve a fényképet, életkort, érdeklődési kört, hobbi tevékenységeket, stb.);

·    a kiválasztás során megadott/rendelkezésre bocsátott további személyes adat;

·    meghallgatás során készült feljegyzés (ha van);

·    erkölcsi bizonyítvány (ha indokolt annak bemutatása);

·    alkalmassági teszt esetén annak eredménye és az abból levonható következtetés;

Adatkezelés időtartama

Jelentkező kérésére bármikor töröljük.

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben adatai törlését a kiválasztás lezárását megelőzően kéri, abban az esetben a kiválasztásban a továbbiakban nem tud részt venni, hiszen nem fog rendelkezésünkre állni a bírálathoz szükséges pályázati anyaga.

Törlési kérelem hiányában is töröljük

azt követő 3 hónap (próbaidő) elteltével, hogy az érintett munkakörre vonatkozó kiválasztás lezárult vagy az álláshirdetést egyéb okból – munkavállaló felvétele nélkül – visszavontuk, lezártuk

azt követő 30 nap elteltével, hogy megállapításra került, nincs az adott pályázatnak megfelelő betöltetlen pozíció, és erről az érintett tájékoztatása megtörtént, ha nem kérte felvételét az álláskeresői adatbázisunkba

jelentkezést követő 1 év elteltével.

 

 

 

 

3.            Kik ismerhetik meg a személyes adatait?

Munkaerő-közvetítők, iskolaszövetkezetek, állásportálok

A Photel cégcsoport munkaerő-keresését megbízott magán-munkaközvetítők és iskolaszövetkezetek is segíthetik esetileg, akik a jelentkezés során önálló adatkezelőnek minősülnek a rajtuk keresztül jelentkező személyek vonatkozásában. A közvetítők és az iskolaszövetkezetek adatkezelésére vonatkozó szabályokat közvetlenül a munka-közvetítőktől és iskolaszövetkezetektől ismerheti meg.

A munkaerő-keresés során Társaságunk állásportálokon is hirdet. Amennyiben egy állásportálon keresztül adja le jelentkezését (pl. profession.hu weboldalon), az állásportál üzemeltetője (pl. Profession.hu Kft. 1123 Budapest Nagyenyed u. 8-14. IV. emelet) adatkezelőként jár el. Az állásportál adatkezelési tevékenységét az üzemeltetőtől az adott weboldalon/alkalmazáson keresztül ismerheti meg.

 

Photel alkalmazottak

A hr@photel.hu email címhez tartozó postafiókhoz elsősorban társaságunk azon munkavállalói férnek hozzá, akiknek a munkaköri feladatai közé tartozik a munkaerő felvételt érintő ügyintézés (HR részleg munkatársai). A beküldött önéletrajzát és egyéb pályázati anyagát a jelentkező leendő munkahelyi felettese a munkáltatói jogkör gyakorlója is jogosult megismerni.

 

Adatfeldolgozóink

Az adatok tárolására és az adathordozókhoz kapcsolódó informatikai szolgáltatásra, továbbá egyéb adatkezelési műveletekre adatfeldolgozókat veszünk, vehetünk igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelési műveletek végrehajtása során a jogszabályok és a Photel utasításai szerint járnak el. Az általunk igénybe vett adatfeldolgozók és azok feladatai:

 

ADATFELDOLGOZÓ

tevékenysége

SmartRecruiters Inc. (225 Bush Street, Suite #300, San Francisco CA 94104)

munkaerőfelvételi folyamatot segítő online alkalmazás, jelölti kiválasztást és kommunikációt egyszerűsítő szoftver

4.     Hogyan teremti meg az ADATBIZTONSÁGOT a Photel?

Annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok biztonságát, bizalmas jellegét megőrizzük, és megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, különösen az alábbi informatikai és egyéb adatbiztonsági, szervezési intézkedéseket alkalmazzuk. Ezen kívül mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat, és az adatkezeléseink által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

 

A munkaerőfelvétellel összefüggő személyes adatokat egyrészt papír alapon, másrészt elektronikusan kezeljük.

·         A papír alapon őrzött, személyes adatot tartalmazó dokumentumok tárolása során azzal biztosítjuk azok bizalmas jellegét, hogy rendszerezetten, zárható szekrényben tároljuk 0-24 órás porta- illetve biztonsági őr szolgálattal védett és kamerával megfigyelt irodaépületben.

·         Az e-mailben, és a weboldalainkon egyéb elektronikus módon megadott személyes adataihoz kizárólag a hozzáféréssel rendelkező HR részleg és az IT részleg munkatársai, valamint néhány dedikált személy jogosultak hozzáférni. Saját e-mail kiszolgáló rendszer, saját szerver és tükörszerver, valamint biztonsági mentések útján biztosítjuk, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat, valamint esetleges megsemmisülés, megváltoztatás esetén az eredeti adatok visszaállíthatók legyenek. A munkatársak által használt informatikai eszközök jelszóval védettek.

·         A toborzási menet egyszerűsítése érdekében használt amerikai Smart Recruiters alkalmazás megfelel az ISO 27001 szabványnak, és üzemeltetője a SmartRecruiters, Inc. szerepel a „Privacy Shield” listán, így szolgáltatása az EU által elvárt adatbiztonsági követelményeknek megfelel.

5.            Milyen igényérvényesítési lehetőségei vannak?

 

1./   Tájékoztatáshoz való jog / Hozzáféréshez való jog

2./   Adathelyesbítéshez való jog

3./   Hozzájárulás visszavonásának lehetősége / Törléshez való jog /„elfeledtetéshez való jog”

4./   Jogos érdeken alapuló adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog

5./   Az adatkezelés korlátozásához való jog

6./   Panasztételi lehetőség

 

Tájékoztatás kérése / Hozzáférés joga Bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy folyamatban van-e nálunk az Ön személyes adatainak kezelése. Ön jogosult világos, átlátható és érthető tájékoztatást kérni arról, hogy hogyan kezeljük személyes adatait és ezzel kapcsolatosan milyen jogai vannak. Jelen Adatkezelési tájékoztató is ezt a célt szolgálja. Kérésére tájékoztatást adunk az Önre vonatkozó, általunk kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adataid, milyen érintetti jogok illetik meg, ha az adatait nem Öntől kaptunk meg, annak forrásáról. A tájékoztatással együtt kérésére az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

 

Adathelyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, illetve, ha időközben személyes adatai változtak (pl. nevet változtatott, újabb képzettséget szerzett), kérjük, hogy a helyes, megváltozott vagy kiegészítő adatokat közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük, az adatok naprakészségét biztosítsuk.

 

Hozzájárulás/jelentkezés visszavonása – személyes adatainak törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Bármikor, indokolás nélkül jelezheti felénk, hogy a továbbiakban az adott álláslehetőség nem érdekli vagy, hogy a jövőben ne keressük állásajánlatokkal (hozzájárulás visszavonása). Ezt követően személyes adatait – egyéb jogalap hiányában – töröljük. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettségünk teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükség van vagy lehet.

 

Tiltakozás Jogos érdeken alapuló adatkezelések (pl. próbaidő alatti adatkezelés) tekintetében, Ön tiltakozhat az általunk folyatott adatkezelés ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés Önre nézve sérelmes.  Tiltakozás esetén a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Adatkezelés korlátozása Kérheti, hogy személyes adatait jelöljük meg a jövőbeli kezelésük korlátozása céljából, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) már nincs szükségünk a személyes adatokra az eredeti adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, d) az adatkezelés ellen tiltakozott, és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy a törlést más ok akadályozza-e.

A korlátozás ideje alatt az adatot csak tároljuk, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végzünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség. Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk

 

Jogorvoslat, panasz A személyes adatai kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén kérjük, elsőként velünk lépjen kapcsolatba az adatkezeles_hr@photel.hu email címen. Panaszát legkésőbb 1 hónapon belül kivizsgáljuk. Lehetősége van a lakcíme, tartózkodási helye vagy a Photel székhelye szerint illetékes törvényszékhez is keresetet benyújtani vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalatKUKACnaih.hu, +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).

Igényérvényesítés módja Az adatkezeles_hr@photel.hu címen vagy postai levélben a 1094 Budapest, Berzenczey utca 9. címen jelezheti kérését, panaszát. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és postai válasz kérése esetén levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

 

A kérelmét 1 hónapon belül kivizsgáljuk és írásban (e-mailen) válaszolunk. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.

 

A felvétel menete

Application

Ha a számunkra küldött pályázati anyag felkeltette érdeklődésünket, lehetőséget adunk egy felvételi beszélgetésre, ahol személyesen is megismerhetünk.

Használd ki a lehetőséget a felvételi beszélgetés során arra, hogy megtudd szakmai tudásod mennyire felel meg a nyitott pozícióban támasztott elvárásoknak.

Mivel ez egy hosszú távú közös munka lehetőségének kezdete, fontos, hogy munkakörödben jól érezd magad és hogy mind szakmailag mind személyesen a legtöbbet tudd nyújtani.

Az első lépcsőn túljutottál? A Beküldött önéletrajzod és csatolt dokumentumaid felkeltették érdeklődésünket? Gratulálunk! Várunk egy előre egyeztetett időpontban, ahol alkalmad nyílik közelebbről megismerkedni lehetséges munkavállalóként is az Innovatiqua-val, bizonyosságot tehetsz rátermettségedről, lehetőséged nyílik pontosító kérdések feltételére a pozícióval kapcsolatban.

Hitelesség, őszinteség illetve a képességek, készségek, tapasztalatok valósághű bemutatása nagyon fontos számunkra.

Széchenyi 2020