A pályázat adatai:

Kedvezményezett neve:
Photel Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A projekt címe: Foglalkoztatásbővítés a Photel Zrt-nél

A projektazonosító száma: GINOP-5.3.12-19-2020-00295
Támogatási összeg: 54 132 622 Ft
Támogatás intenzitása: 60 %

A projekt leírása:
A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a Pénzügyminisztérium „Foglalkoztatásbővítés ösztönzése” c. felhívása alapján, a Photel Kommunikációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság pályázatot nyújtott be. GINOP-5.3.12-19-2020-00295 azonosítószámú támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült. Az Európai Szociális Alapból finanszírozott vissza nem térítendő támogatás összege 54 132 622 Ft. 15 fő nem megváltozott munkaképességű telefonos operátor munkavállaló foglalkoztatása valósul meg a projekt időszaka és a továbbfoglalkoztatás ideje alatt.

A projekt megvalósításának tervezett befejezése: 2022.09.30.