We believe in customer experience!

“Even the most outstanding product can only be successful if getting in contact and staying in contact with consumers takes place at the highest possible level.”

What we offer?

Partners

Get a Quote!

Privacy Statement

A Photel Kommunikációs Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő) kizárólag kapcsolatfelvétel céljából kezeli az üzenetet küldő látogató (továbbiakban: Felhasználó) személyes adatait, melyet minden elvárható módon megvéd harmadik személytől.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A látogató az üzenet küldésénél kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Érintettek köre: üzenetet küldő látogatók

A kezelt adatok köre:

  • A látogatók által az üzenetküldés során megadott, a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok: név, e-mail cím,
  • valamint az egyéb kitöltött adatok: telefonszám, weboldal, havi látogatószám, tervezett chat nyitvatartási idő.

Az adatgyűjtés célja: kapcsolatfelvétel a Felhasználóval

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a Photel Kommunikációs Zrt. kapcsolattartó munkatársa

Az adatkezelés időtartama: Az elektronikusan tárolt személyes adatok a kapcsolatfelvételt követően 90 napon belül törlésre kerülnek.

A látogató kérelmezheti az adatkezelőnél:

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását

Ha korábban üzenetet küldött el, akkor az üzenethez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. Az üzenethez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a Felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a Felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat.html) fordulhat.

Róbert Károly krt. 70-74.
Budapest
1134

+36 1 453 53 00
on workdays:
between 9am and 5pm

Széchenyi 2020